Disclaimer

Box Life Design is niet verantwoordelijk, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar, of vertrouwen op enige informatie op deze website.

Hoewel de informatie op de site periodiek wordt bijgewerkt, wordt geen garantie gegeven dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is.

Hoewel deze website links kan bevatten die rechtstreeks toegang geven tot andere internetbronnen, waaronder websites, is Box Life Design niet verantwoordelijk voor de juistheid of de inhoud van de informatie op die websites.

Algemene Voorwaarden

In dit contract vindt u geen juridisch taal waardoor het makkelijk te begrijpen is. Ik raad aan om dit te lezen vóór dat u een contract bij Box Life Design ondertekend.

Overzicht

Box Life Design zal altijd zijn best doen om aan uw wensen te voldoen en uw doelen te bereiken, maar soms is het het beste om een ​​paar eenvoudige zaken op papier te hebben, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. het is niet mijn bedoeling u te verleiden tot het ondertekenen van iets waar u later misschien spijt van krijgt.

In het kort. U, de klant, huurt Box Life design (gevestigd te Deventer) in voor het ontwerpen en/of ontwikkelen van uw project voor een geschatte, totale prijs die in mijn offerte terug te vinden is. Het overeengekomen betalingsplan vindt u verderop in dit document.

Wat spreken beide partijen precies af?

Als klant heeft u de toestemming en het vermogen dit contract aan te gaan namens uw bedrijf of organisatie. U gaat akkoord ons te voorzien van alles wat we nodig hebben om het project te realiseren, met inbegrip van tekst, afbeeldingen en andere gegevens, en in het formaat waar wij om vragen. U gaat ook akkoord met het op tijd beoordelen van en feedback en goedkeuring geven over ons werk. Deadlines werken twee richtingen op. Ik kan me niet aan de mijne houden als ik niet op tijd de nodige steun van mijn klant krijg. U hoort u te houden aan het betalingsschema opgenomen verderop in dit contract.

Revisies

We ontwerpen de sfeer, de lay-out en de functionaliteit van uw project. Behalve als er een andere afspraak is, omvat elk contract een hoofd-ontwerp en de mogelijkheid voor u om twee keer te herzien. Als u niet tevreden bent over het ontwerp na deze 3 ronden, hoort u ons volledig te betalen voor al het werk dat we hebben gedaan tot dan toe.

U zult dan al het bijbehorende werk en de bestanden ontvangen. Vervolgens kunt u ons een opdracht geven om verdere ontwerp herzieningen te maken tegen mijn uurtarief, dat in mijn offerte te vinden is. Ook kunt u naar een ander bedrijf gaan met het materiaal voor verdere aanpassingen.

HTML / CSS / PHP layouts

Als het project XHTML, HTML, PHP markup en CSS bestanden omvat, zullen we deze ontwikkelen met de meest recente versies van HTML5 schrijfcode en CSS3. Ik test mijn HTML en CSS op de huidige versies van alle belangrijke browsers, waaronder die van Apple, Microsoft, Mozilla en Opera. Ik zal ervoor zorgen dat de pagina’s visueel worden weergegeven in een soortgelijke, doch niet identieke wijze.

Ik zal deze templates niet testen in oude of verlaten browsers, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer 5, 5.5 of 6 voor Windows of Mac, eerdere versies van Apple’s Safari, Mozilla Firefox of Opera, tenzij anders aangegeven/afgesproken. Als u het nodig acht om hetzelfde of soortgelijke visueel ontwerp te tonen aan bezoekers met behulp van deze oudere browsers, wijs ik u op het uurtarief uit mijn offerte voor eventueel noodzakelijke aanvullende codes en het testen ervan.

Omdat de technologie snel verandert kunnen we alleen garanderen dat ons eindproduct is geoptimaliseerd in overeenstemming met de normen ten tijde van de voltooiing.

Tekstinhoud

Ik ben niet verantwoordelijk voor het schrijven, spellen of het typen van tekst, tenzij het anders afgesproken is in mijn offerte. Indien afgesproken ben ik bereid een professionele vertaler in te huren, hoewel ik geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze vertaalde tekst kan nemen.

Foto’s en Illustraties

Indien nodig, levert u foto’s in digitale of gedrukte vorm. Als u ervoor kiest online foto’s te kopen kan ik voor u verkopers van stock fotografie aanraden. Tijd die ik besteed aan het zoeken naar (of het nemen van) een passende foto wordt in rekening gebracht.

Ik garandeer dat alle foto’s en illustraties die wij leveren mijn juridisch eigendom zijn. Dat doet u ook als klant.

Veranderingen en herzieningen

Ik weet uit ervaring dat vaste-prijs/tijd contracten zelden in het voordeel van de klant zijn. Vaak beperken ze u tot uw eerste idee over hoe iets eruit moet zien of moet werken. Ik wil u opties geven en de kans om van gedachten te veranderen tijdens het ontwerp-proces.

De prijzen in de offerte zijn gebaseerd op het aantal dagen dat ik denk nodig te hebben om alles te ontwerpen en implementeren wat u zou willen bereiken. Als uw gedachten veranderen tijden het proces, (bv. extra pagina’s op een website toevoegen, nieuwe functionaliteit in een presentatie aanbrengen, of een nieuwere versie van de tekst op het laatste moment schrijven) is dat geen probleem. In dat geval wordt dit in rekening gebracht op basis van mijn uurtarief zoals vermeld in de offerte. Ook kan ik een tweede offerte verstrekken voor deze wijzigingen/aanvullingen als u dat tijdig aangeeft.

Technische ondersteuning

Ik kan niet de verantwoordelijkheid voor eventuele verdere technische problemen dragen, zodra de website online is. Box Life Design is niet een website hosting bedrijf en dus niet bereid om technische ondersteuning voor website-hosting, e-mail of andere diensten in verband met uw internet provider of host te geven.

Legale aspecten voor websites, applicaties en presentaties

Ik kan niet garanderen dat de functies in een webpagina, applicatie of elektronische presentatie of in een product altijd foutloos zullen functioneren en dus kan ik geen aansprakelijkheid hiervoor nemen. Ook is Box Life Design niet aansprakelijk voor schade aan derden, inclusief winstderving, gemiste besparingen of andere incidentele schade, of bijzondere schade die voortkomt uit gebruik of gebrek van onze producten en diensten. Zelfs als u ons heeft geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Auteursrechten

U garandeert mij dat alle elementen; de tekst, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, handelsmerken of andere illustraties die u mij verstrekt voor opname in het project uw eigendom zijn of dat u toestemming heeft om deze te gebruiken. Wanneer ik uw laatste betaling ontvangen heb, wordt het auteursrecht van alles wat onder de opdracht valt automatisch als volgt toegewezen:

U bezit de graphics en andere visuele elementen die wij creëren voor u voor dit project. Ik zal u een kopie van alle bestanden geven en u moet deze bewaren. Ik ben niet verplicht om ze te houden hoewel ik dat wel doe voor minimaal 1 jaar. U houd uw eigen teksten, foto’s en andere gegevens die u verstrekt heeft, tenzij het iemand anders zijn bezit is.

Ik hou van pronken met mijn werk en het delen wat ik geleerd heb met anderen, dus behoud ik ook het recht om mijn werk te laten zien door een discreet koppelen op uw website, als onderdeel van mijn portfolio of te schrijven over mijn projecten op websites en in tijdschriftartikelen.

Betalingen

U begrijpt, als klein bedrijf, hoe belangrijk het is dat facturen op tijd betaald worden. Ook ga ik er van uit dat wij op goede voet willen blijven, dus gaat u ermee akkoord u strak aan het volgende betalingsschema te houden. Deze kan altijd verandert worden op basis van verdere gesprekken tussen ons.

Voor grote projecten es een niet terugbetaalbare starters fee van 25% is vereist bij de ondertekening van het contract. De resterende 75% moet overgemaakt binnen 20 werkdagen na de definitieve oplevering van elk project. Alle betalingen moeten overgemaakt worden binnen 20 werkdagen na de definitieve oplevering van elk project. Vanaf de 21ste werkdag wordt er een rente van 5% van de totale factuur bijgerekend, elke week inclusief weekends en feestdagen.

Extra werk dat door aanpassingen van de klant buiten het afgesproken aantal valt, of door revisies buiten de originele offerte, wordt berekend volgens mijn uurtarief. Mijn uurtarief is €47.50

Overdragen

U kunt deze overeenkomst niet overdragen aan iemand anders zonder onze toestemming. Dit contract blijft geldig en hoeft niet te worden verlengd. Als door wat voor reden dan ook één onderdeel van dit contract ongeldig of onuitvoerbaar is verklaard, blijven de overige delen van het contract geldig. Hoewel de taal eenvoudig is, zijn de intenties serieus en dit contract is een juridisch document onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.